Những cạc capture vừa túi tiền nhất để livestream

Những cạc capture vừa túi tiền nhất để livestream

Ngày nay, chắc chắn bạn đã quá quen với cụm từ “livestream” – phát trực tiếp video lên facebook, youtube,… Với người sử dụng bình thường thì họ livestream để chia sẻ cho bạn bè biết họ đang làm gì, hay có gì thú vị tại thời điểm đó, còn với những người kinh doanh hoặc đơn vị truyền thông, việc livestream được sử dụng như là một công cụ makerting, quảng bá sản phẩm.
01-04-2019, 10:02 pm
Những cạc capture vừa túi tiền nhất để livestream

Những cạc capture vừa túi tiền nhất để livestream

Ngày nay, chắc chắn bạn đã quá quen với cụm từ “livestream” – phát trực tiếp video lên facebook, youtube,… Với người sử dụng bình thường thì họ livestream để chia sẻ cho bạn bè biết họ đang làm gì, hay có gì thú vị tại thời điểm đó, còn với những người kinh doanh hoặc đơn vị truyền thông, việc livestream được sử dụng như là một công cụ makerting, quảng bá sản phẩm.
01-04-2019, 10:02 pm