Media Archive Systems - Giải pháp Hệ thống lưu trũ Digital Video

rating Media Archive Systems - Giải pháp Hệ thống lưu trũ Digital Video (2 đánh giá | Gửi đánh giá)
Mã sản phẩm
0
Tình trạng
Còn hàng
Bảo hành
0
Tóm tắt sản phẩm
Giá bán
Giá liên hệ
Chi tiết sản phẩm Thông số kỹ thuật Đánh giá Download tài liệu

Hệ thống lưu trữ với bộ mã hóa video audio chất lượng Broadcast cùng timecode và phầm mềm lưu trũ. Số hóa băng Video sang file Mpeg2 với chất lượng rất cao. Dễ dàng xem lại lại ở định dạng MPEG-1 file và metadata files. Tất cả các file sau khi số hóa được Index bới timecode gốc.

Advantages:

Rent, lease or purchase

Easy to setup and user friendly

Cost effective ingest

2 Rack units (3.5" or 89 mm)

Content storage on any modern computer device

Content can be used with any modern edit system

Optional Edit and Conversion programs

Easy and Fast searching and viewing of content

Inexpensive duplication of entire library for disaster recovery

1000-fold reduction in storage space

10-fold reduction in search and viewing time

Record and Playback:

NTSC or PAL Composite

SD-SDI, YUV, S-Video

Four Channels of Embedded, AES or Analog Audio

AC3 Audio

Linear Time Code

Closed Captioning

Files Created:

MPEG-2 Elemental, Program or Transport Stream 5 to 50 Mbits/sec

MPEG-1 System Stream

Source Data File -information about the content

Technical metadata file - information about the encode proces